Tai’n Gyntaf a Thai Gyntaf ar gyfer Ieuenctid

Sir:

Pen-y-bont ar Ogwr

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

7 diwrnod yr wythnos – 9am – 8pm

About the project

Mae Adferiad Recovery yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy gymorth yn y gymuned ar gyfer unigolion sydd ag anghenion cymhleth ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Roedd Tai’n Gyntaf (Housing First) wedi ei gyflwyno’n gyntaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 2019 ac wedi dechrau gydag Adferiad Recovery yn 2022. Mae Housing First yn ffordd unigryw o geisio mynd i’r afael gyda digartrefedd drwy gefnogi pobl sydd ag anghenion cymhleth a niferus i mewn i gartrefi sefydlog.

Mae’r cymorth yn ffocysu ar rinweddau a dyheadau er mwyn lleihau niwed, sicrhau tenantiaeth a’n cynnal eu cartrefi a’u hannibyniaeth yn y gymuned.

Eligibility / Referral Process

Y Rhai Sy’n Cysgu Allan neu’r sawl sydd yn cael problemau yn cynnal tenantiaeth.

Mae atgyfeiriadau ar gyfer y gwasanaeth yn cael eu gwneud drwy gyfrwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Fodd bynnag, roedd rydym yn hapus i drafod unigolion posib i’w cefnogi cyn bod y Cyngor yn cwblhau cais am gymorth.