Gwasanaeth Lles personol St Giles

Sir:

Cymru

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

General Mon – Fri 9.00 – 5.00

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth yn cael ei reoli gan St Giles Wise gydag Adferiad fel yr is-gontractwr sydd yn darparu sesiynau lles sydd yn canoli ar y person ar gyfer dynion ifanc sydd yn gadael y carchar. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan hyfforddwyr lles drwy gyfarfodydd 1:1 a’n cynnig eiriolaeth, cyngor a chanllawiau.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys

 • Cwrdd â defnyddwyr gwasanaeth ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’r carchar
 • Eiriolaeth a’u helpu i gael mynediad at wasanaethau prif ffrwd gan gynnwys triniaeth iechyd
 • Modelu pro-cymdeithasol
 • Helpu gyda chael mynediad at grantiau
 • Myfyrio
 • Cynllunio diogel a meddwl yn ganlyniadol
 • Cyfeirion at wasanaethau hamdden a phositif eraill
 • Cymorth ymarferol cyffredinol.

 

Mae’r gwasanaeth yn cynnig gwaith grŵp sydd wedi ei ddatblygu er mwyn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i sicrhau ei ganlyniadau a’n seiliedig ar sesiynau 1:1. Mae enghreiffitiau o’r sesiynau yn cynnwys:

 • Eithafiaeth
 • Dod yn rhan o gangiau
 • Trosedd gyda chyllyll
 • Rhianta positif

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae atgyfeiriadau yn cael eu derbyn gan y Gwasanaeth Prawf