Prosiect Cefnogi Pobl Conwy

Sir:

Conwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Am y Prosiect

Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Conwy yn cynnig cymorth arnofio sy’n gysylltiedig â thenaniaeth a llety â chymorth i unigolion ag anghenion cyd-ddigwydd a chymhleth gan gynnwys iechyd meddwl, defnyddio sylweddau a digartrefedd.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Tenantiaeth
  • Sgiliau byw
  • Gwydnwch a lles
  • Cyngor ariannol
  • Cefnogaeth therapiwtig
  • Cyfeiriadau ymlaen at asiantaethau eraill

Mae’r timau staff yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill gan gynnwys timau iechyd meddwl cymunedol (CMHT), gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, timau opsiynau tai, y gwasanaeth cynghori ariannol a llawer o rai eraill.

Proses Atgyfeirio

Mae atgyfeiriadau yn dod trwy dîm Opsiynau Tai Conwy