Triniaeth Gynradd ac Ôl-ofal

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Bydd y therapi grŵp a’r amseroedd apwyntiadau yn amrywio gan ddibynnu ar y lleoliad.

Ffôn:

0300 790 4044, 0300 790 4022

Email:

SWANSEA@newidcymru.co.uk, NPT@newidcymru.co.uk

Am y prosiect

Bydd unigolion yn derbyn:

  • Therapi grŵp wythnosol
  • Sesiynau un-i-un/cwnsela wythnosol

Ar ôl cwblhau’r Triniaeth Gynradd, bydd defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn cymorth parhaus drwy fynychu grwpiau Ôl-ofal misol. Bydd defnyddwyr yn derbyn helpu gan gymheiriaid a’n ystyried yr heriau y byddant yn wynebu wrth roi eu sgiliau ar waith. Yn ogystal â’r grŵp cymorth misol, bydd defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn 6 sesiwn wythnosol un i un er mwyn gweithio ar gamau 6 i 12.

Mae ar gael i unrhyw berson sy’n 18 mlwydd oed a’n hŷn ac wedi ymatal rhag defnyddio Cyffuriau a/neu Alcohol am isafswm o bedair wythnos yn ddelfrydol.

Rhadffôn Abertawe:
0300 790 4044
E-bost: SWANSEA@newidcymru.co.uk

Rhadffôn Port Talbot
0300 790 4022
E-bost: NPT@newidcymru.co.uk