Gwasanaeth Allymestyn Ymgysylltu Iechyd Meddwl

Sir:

Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9-5 Monday – Friday

Ffôn:

01639 633630

Am y prosiect

Efallai na fydd yr unigolion yma yn cwrdd â meini prawf y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol neu angen cymorth er mwyn cael mynediad at y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol. Efallai bod y grŵp cleient yn meddu ar anghenion cymhleth fel:

  • Afiechyd meddwl
  • Defnydd alcohol a/neu gyffuriau
  • Digartrefedd, cysgu ar y stryd ac mewn llety bregus
  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad yn troseddu

Bydd y gweithiwr Gwasanaeth Allymestyn Ymgysylltu Iechyd Meddwl yn darparu cymorth yn y gymuned ac yn gweithio gyda’r gweithwyr Gwasanaeth Allymestyn Camddefnyddio Sylweddau er mwyn darparu’r gwasanaethau yma.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Any person aged 18 and over who is residing in temporary accommodation.

Contact the agency direct:

01639 63363015 Victoria Gardens, Neath, SA11 3AY