Gwasanaethau Iechyd Meddwl Ataliol Sir Gaerfyrddin

Cefnogi pobl gyda’u hiechyd meddwl yn ardaloedd Aman, Llanelli a Gwendraeth.

Sir:

Sir Gaerfyrddin

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Rhydaman – Dydd Llun 10yb-12yp

Llanelli – Dydd Mawrth 1yp – 3yp , Dydd Gwener 1.30yp – 3.30yp

Ffôn:

01269 597829

Email:

barbara.cook@adferiad.org

Cyfeiriad:

Canolfan Tŷ Aman, 2 Y Stryd Fawr, Rhydaman, SA18 2LY.

Canolfan Y Llusern, Eglwys Hall Street, Llanelli, SA15 3BB.

Am y prosiect

Beth allwn ni ei wneud?

Ein nod yw i gefnogi eich iechyd meddwl yn well trwy ymgysylltu â chi fel unigolyn. Bydd ein staff hyfforddedig yn mynd drwy ‘sgwrs llesiant’, gan ffocysu ar yr hyn sy’n bwysig i chi – eich anghenion, eich nodau a’ch deheadau unigol chi.

Bydd hyn yn bwydo i mewn i gynllun llesiant unigryw sy’n edrych ar bob ardal o’ch bywyd, gan ein galluogi i ddarparu cefnogaeth sydd wedi ei theilwra ar eich cyfer chi.

Mae gan pob person rydym yn eu cefnogi yr hawl i chwe sesiwn cefnogaeth.

Mae hyn yn galluogi ein staff i wneud yn siwr fod y cynllun yn gweithio i chi, waeth beth yw eich sefyllfa neu brofiad.

Pa gefnogaeth ydan ni’n ei gynnig?

Cefnogwn bobl deunaw oed ac uwch trwy ddarparu mynediad i wybodaeth a chyfleoedd. Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth gyda’r canlynol:

  • Llesiant
  • Annibyniaeth
  • Gwytnwch
  • Ansawdd bywyd

Rydym hefyd yn cynnig llwybr atgyfeirio canolog i gefnogaeth arall (drwy’r hybiau).

Galw i mewn:

Mae grwpiau galw i mewn ar gael yn ardaloedd Rhydaman a Llanelli ar ddydd Llun, Mawrth a Gwener.

Rhydaman – Dydd Llun 10yb – 12yp

Llanelli – Dydd Mawrth 1yp – 3yp (grŵp gweithgareddau awyr agored), Dydd Gwener 1.30yp – 3.30yp

Cymhwysedd / Atgyfeiro

Rydym yn croesawu hunan-atgyfeiriadau, atgyfeiriadau gan feddygon teulu, atgyfeiriadau drwy hwb Cysylltu Sir Gâr a sefydliadau eraill Trydydd Sector. Dylid gwneud y cysylltiad cychwynnol drwy Barbara Cook ar y manylion cyswllt uwchben.

Adnoddau

Type
Name
Tags