Gwasanaeth Ymyriadau Troseddwyr Dyfodol

Gwasanaeth ymyriad Alcohol a Chyffuriau ar gyfer carcharion cyhoeddus Cymru.

Sir:

Abertawe Caerdydd Sir Fynwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos 365 diwrnod y flwyddyn

Ffôn:

07487 271273 (9yb-5yp Dydd Llun-Dydd Gwener yn unig)

Email:

Raphaelle.Sharples@adferiad.org

Cyfeiriad:

CEF Caerdydd, CEF Abertawe, CEF Brynbuga, CEF Prescoed

Am y Prosiect

Mae Gwasanaeth Ymyriadau Troseddwyr Dyfodol yn ddarpariaeth bartneriaeth integredig ar gyfer De Cymru ac ar gyfer carchardai’r sector cyhoeddus o:

  • CEF Caerdydd
  • CEF Abertawe
  • CEF Brynbuga
  • CEF Prescoed

Nod y gwasanaeth yw mynd i’r afael ag achosion troseddu sy’n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol a lleihau’r risg o niwed i unigolion, teuluoedd a chyfoedion, trwy ddarparu ymyriadau grŵp unigol a therapiwtig ar gyfer defnyddio cyffuriau ac alcohol a lleihau’r lefelau aildroseddu.

Proses Atgyfeirio

Mae’n rhaid bod yng Ngharchar Caerdydd, CEM Abertawe, CEM Prescoed neu Garchar Wysg ar hyn o bryd, ond mae’r consortiwm Dyfodol hefyd yn gweithredu yng Ngharchar Parc a’r gymuned.

Mae Adferiad yn gweithio mewn partneriaeth â G4S a Kaleidoscope i sicrhau trosglwyddiadau a datganiadau llyfn.