Gwasanaeth Seibiant Abertawe

Sir:

Abertawe

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 9am -5pm

Am y prosiect

Darparu seibiant a chymorth i ofalwyr/teuluoedd pobl ag afiechyd meddwl.

Cyfleoedd i Ofalwyr –
Darparu cymorth a chyngor 1-1, Grŵp Gofalwyr – yn darparu cymorth amhrisiadwy gan gymheiriaid a rhannu gwybodaeth a siaradwyr gwadd.

Cyfleoedd Defnyddwyr Gwasanaeth –
Mae’r gwasanaeth yn cynnig cyfleoedd i gynnig cymorth a gweithgareddau i ddefnyddwyr gwasanaeth yn y tymor byr, gyda’r nod o hyrwyddo annibyniaeth a’n cynnig seibiant i deuluoedd a gofalwyr.

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys:

  • Cymorth 1:1 (wyneb i wyneb, ffôn, galwadau fideo)
  • Grŵp Gofalwyr
  • Gweithgareddau grŵp fel grwpiau cerdded
  • Canolfannau galw heibio

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Rhaid bod yn 18+
Byw o fewn ardal Abertawe
Yn ofalwr ar gyfer anwylyd/ffrind ag afiechyd meddwl
Neu
Yn derbyn cymorth ar gyfer eich iechyd meddwl gan aelod teulu/ffrind.
System atgyfeirio agored.