Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin

Sir:

Sir Gaerfyrddin

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun-dydd Gwen 9-5

Ffôn:

0333 1211 332

Email:

carersincarms@adferiad.org

Am y prosiect

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfryddin yn cynnig gwybodaeth a gwasanaeth allgymorth hyblyg ar draws Sir Gaerfyrddin ar gyfer oedolion sy’n ofalwyr a’n gofalu am oedolion. Y nod yw caniatáu gofalwyr i ddatblygu eu sgiliau a’u hyder er mwyn eu helpu i gael eu bywydau eu hunain. Mae’r cymorth sydd yn cael eu gynnig yn cynnwys.

 • Gwybodaeth a Chyngor
 • Help i gael mynediad at Asesiad Gofalwr
 • Cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth
 • Gwybodaeth am gyfleoedd seibiant i ofalwyr
 • Cymorth eirioli
 • Cymorth emosiynol
 • Grwpiau gofalwyr
 • Cymorth dros y ffôn ac 1:1
 • Mynediad i gyfleoedd hyfforddi
 • Cerdyn Cydnabod Gofalwyr
 • Cerdyn Brys i Ofalwyr
 • Digwyddiadau i ofalwyr
 • Gwasanaeth Cyngor Ariannol

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Unrhyw un sydd yn cefnogi rhywun sydd â phroblem corfforol neu iechyd meddwl – Hunan-atgyfeiriadau/atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol a gwasanaethau eraill o’r Trydydd Sector.

Adnoddau