Gwasanaeth Cymorth Lle Bo’r Angen a Gwasanaeth Llety â Chymorth Gwynedd

Sir:

Gwynedd

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

09:00-17:00 Dydd Llun-Gwen

Am y prosiect

Mae Gwasanaeth Cymorth Lle Bo’r Angen a Gwasanaeth Llety â Chymorth Gwynedd yn cynnig gwasanaeth cymorth lle bo’r angen ar gyfer tenantiaethau a gwasanaeth llety â chymorth ar gyfer unigolion sydd ag anghenion sy’n cyd-ddigwydd ac yn gymhleth, gan gynnwys caethiwed, iechyd meddwl, cam-drin yn y cartref ac ymddygiad sy’n troseddu.

Mae’r gefnogaeth yn cynnwys cymorth tenantiaeth, sgiliau byw, dygnwch a lles, cyngor am arian, cymorth therapiwtig, ac atgyfeirio at asiantaethau eraill.

Mae’r tîm o staff yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill fel y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol,, Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau, timau opsiynau Tai, gwasanaeth cyngor am arian a llawer iawn mwy.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Cymorth Tai Gwynedd neu hunan-atgyfeiriad