Growing Places

Sir:

Bro Morgannwg Caerdydd

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun i Ddydd Gwener 09:00 – 17:00

Am y prosiect

Wedi ei leoli yn Amgueddfa Sain Ffagan ac yn darparu dull holistaidd tuag at Adferiad Iechyd Meddwl drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau garddwriaethol, gan ddefnyddio’r rhaglen adferiad er mwyn cefnogi cleientiaid gyda’u hanghenion ac yn edrych ar bob agwedd o’u bywydau. Mae’r prosiect yn cynnwys plannu, tyfu, tynnu chwyn, gweithgareddau garddio cyffredinol ynghyd â gwaith celf a chrefft. Mae’r prosiect yn helpu cefnogi cleientiaid i gael cymorth gan gymheiriaid a’u cefnogi ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli neu gyflogaeth posib drwy ddarparu sgiliau cleient iddynt er mwyn eu cefnogi yn eu hadferiad.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Trigolion o Gaerdydd a Bro Morgannwg sydd wedi eu heffeithio gan les iechyd meddwl gwael.