Gwasanaeth i Aelodau Teulu ac Anwyliaid Eraill

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Ffôn:

01792 472519

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth yn cynnig:

  • Gwybodaeth, cyngor a chymorth.
  • Ymyriadau argyfwng
  • Cymorth un i un er mwyn helpu aelodau teulu ddeall beth yw camddefnyddio sylweddau a’r ymddygiad sydd angen er mwyn ymdopi gyda’r straen sydd yn medru cael ei osod ar deuluoedd.
  • Cwnesla
  • Grŵp gwaith gan gynnwys cymorth gan gymheiriaid a’r Rhaglen 12 Cam ar gyfer aelodau teulu
  • Atgyfeiriadau at grwpiau hunan-gymorth

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae modd gwneud atgyfeiriadau yn uniongyrchol dros y ffôn neu drwy ffonio un o’n hasiantaethau.

40 St James Crescent,
Uplands, Abertawe
SA1 6DR
01792 472519

46 Heol Talbot, Port Talbot
SA13 1HU
01639 890863

15 Gerddi Fictoria, Castell-nedd
SA11 3AY
01639 633630