Don’t Touch – Tell

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Term ysgol

Am y prosiect

Beth yw ‘Don’t Touch – Tell! and Don’t Drink – Think!?

Mae ‘Don’t Touch – Tell! and Don’t Drink – Think!’ yn rhaglenni addysg ataliol sydd yn cael eu dysgu i bob un disgybl ysgol gynradd yng Ngogledd Cymru. Mae’r gwasanaeth yn addysgu plant sydd rhwng 4 ac 11 mlwydd oed am beryglon cyffuriau ac alcohol, gan gynnwys cyffuriau presgripsiwn a chwistrelli.

Mae ‘Don’t Touch – Tell! and Don’t Drink – Think!’ yn cynnig:

  • perfformiad rhyngweithiol ataliol yn cydymffurfio â gofynion Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2;
  • perfformwyr proffesiynol yn cynnig y rhaglen;
  • adnoddau dysgu ar-lein
  • ffordd hwyl ond effeithiol er mwyn rhannu neges bwysig.

Ble mae’n cael ei ddarparu?
Mae ‘Don’t Touch – Tell! and Don’t Touch – Think!’ yn cael ei ddarparu i bob ysgol gynradd yng Ngogledd Cymru ar gylch o tair blynedd. Mae’r disgyblion Cyfnod Sylfaen yn derbyn y sioe ‘Don’t Touch – Tell!’ a disgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn derbyn y sioe ‘Don’t Drink – Think!’.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Pwy sy’n gymwys?
Mae pob plentyn sydd mewn ysgolion prif ffrwd, ysgolion anghenion arbennig a phlant sydd yn derbyn eu haddysg yn y cartref oll yn gymwys.

Sut i Wneud Cais
Mae perfformwyr yn cysylltu ag ysgolion pan ei fod yn amser iddynt dderbyn y sioe fel rhan o gylch tair blynedd.

Gwaharddiadau
Nid yw’r prosiect yn cynnwys ysgolion preifat