Dechrau Newydd

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9am – 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener

Am y prosiect

Mae Dechrau Newydd yn ceisio ymgysylltu gyda’r sawl sydd mewn peryg o droseddu neu sydd yn rhan o’r system Cyfiawnder Troseddol ac yn eu cefnogi i:

  • lleihau ail-droseddu
  • gwella eu hiechyd a’u gweithredu cymdeithasol
  • ymgysylltu gyda chymorth aml-asiantaeth
  • gwneud newidiadau cynaliadwy i ffordd o fyw.

Mae Dechrau Newydd yn darparu ‘Opiate Substitute Therapy’ (methodon/ oral lyophilisate (Espranor) a chwistrelliad buprenorphine (Buvidal) am 12 wythnos ar ôl gadael y carchar, ac i’r unigolion sydd wedi eu dedfrydu ar gyfer Triniaeth Cyffuriau.

Bydd y gwasanaeth yn cynnig asesiadau ac ymyriadau penodol:

  • cynllunio gofal ar gyfer adferiad,
  • gweithgareddau grŵp,
  • iechyd a lles,
  • lleihau niwed,
  • adferiad a gwasanaethau yn helpu ein gilydd ar gyfer y system Cyfiawnder Troseddol.

Mae gwasanaethau yn gweithio’n agos gyda’r darparwyr cymunedol presennol er mwyn trosglwyddo gofal o wasanaethau carchar, heddlu a gwasanaeth prawf, gofal iechyd a thriniaethau i mewn i gymorth adferiad.

Mae Dechrau Newydd yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda Phrosiect Kaleidoscope.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Gwasanaethau Carchardai a Phrawf