Cyswllt Iechyd Meddwl Wrecsam

Sir:

Wrecsam

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener (hyblygrwydd pan fydd angen)

Am y Prosiect

Mae Cyswllt Iechyd Meddwl Wrecsam yn cynnig cefnogaeth gymunedol i unigolion digartref sydd ag anghenion iechyd meddwl / dibyniaeth ar sylweddau sydd naill ai’n byw mewn llety dros dro, syrffio soffa neu’n ddigartref.

Mae’r gwasanaeth yn helpu i wella bywydau unigolion sy’n byw trwy gynnig cefnogaeth 1 i 1 trwy eu harfogi â sgiliau, gwybodaeth a stratagïau ymdopi i sicrhau eu lles eu hunain.

Mae’r ddarpariaeth gwasanaeth yn unol ag egwyddorau Adferiad o rymuso, hunanreoli ac adfer, a datblygwyd y  mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gan weithio ochr yn ochr â staff CBSW mewn Llety Dros Dro.

Mae’r Gwasanaeth Cyswllt yn cynnig dolen i wasanaethau iechyd meddwl a dibyniaeth ar sylweddau arbenigol, gan helpu unigolion i lywio gwasanaethau ac asiantaethau sy’n ymwneud â’u hanghenion a thynnu gwasanaethau at ei gilydd i wneud gwaith achos cymhleth.

Proses Atgyfeirio

Digartref, anghenion cymhleth unigolion ag angen iechyd meddwl / dibyniaeth ar sylweddau

Atgyfeirio drwy Borth Wrecsam a llety dros dro staff CBSW