Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian

Sir:

Cymru

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Am y prosiect

Mae’r Gwasanaeth Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian yn cynnig cyngor a chefnogaeth glir ac ymarferol i bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl a materion ariannol.

https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/cym/

www.mhma.org

Mae gwefan MH&MA yn darparu arweiniad ar Faterion Ariannol, Gofal Iechyd Meddwl, Offer, ac Awgrymiadau Gorau, gan gynnwys:

 • Gwiriadau Budd-daliadau
 • Rheolwr Arian Credyd Cynhwysol
 • Canllawiau ar gwblhau ffurflenni PIP
 • Cyngor Gorfodol Ailystyriaeth a Thribiwnlysoedd
 • Canllawiau ar gwblhau Ffurflenni Capasiti Gwaith
 • Asesu dyledion Blaenoriaeth a Dyledion Heb Flaenoriaeth
 • Offer i helpu gyda chyllidebu
 • Canllawiau ar sut i ddelio â materion ariannol
 • Gwiriad iechyd dyledion
 • Cael cefnogaeth gyda’ch iechyd meddwl
 • Cysylltiadau defnyddiol ag adnoddau eraill

Mae’r gwasanaeth yn cael ei gefnogi gan gynghorwyr dyledion, sy’n helpu cleientiaid sydd â dyledion, budd-daliadau a hawliau lles.

Proses Atgyfeirio

Mae’r gwasanaeth hwn yn agored i unigolion sy’n cael eu cefnogi gan Adferiad, Cyfle Cymru, Change Step ac asiantaethau partner eraill. Gwneir atgyfeiriadau trwy wasanaeth porth trydydd parti.