Cymorth Lle Bo’r Angen ar gyfer Iechyd Meddwl Bro Morgannwg

Sir:

Bro Morgannwg

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 5pm

Am y prosiect

Cymorth Lle Bo’r Angen ar gyfer Iechyd Meddwl

  • Yn darparu cymorth lle bo’r angen i unigolion sydd yn profi materion iechyd meddwl difrifol a phryderon tai.
  • Mae cleientiaid yn cael eu cefnogi fel arfer gan Dîm Iechyd Meddwl Vale Locality.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl sydd yn profi problemau Iechyd Meddwl a Thai.

Mae atgyfeiriadau yn cael eu gwneud drwy Gyngor Bro Morgannwg.