Allgymorth Ymgysylltu

Sir:

Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

0300 790 4022

Email:

NPT@newidcymru.co.uk

Am y Prosiect

Cefnogi unigolion gyda’u defnydd o gyffuriau a/neu alcohol

  • Cefnogaeth un i un
  • Ymyrraeth argyfwng
  • Gwybodaeth a chyngor ar ddefnydd mwy diogel o alcohol a/neu gyffuriau
  • Atgyfeirio ymlaen i wasanaethau triniaeth strwythuredig
  • Cyngor ac arweiniad lleihau niwed
  • Atgyfeiriad ymlaen i ragnodi amgen
  • Cyfeirio ymlaen at gymorth tai
  • Trafnidiaeth i apwyntiadau meddygol arbenigol
  • Cysylltu â darparwyr gwasanaethau eraill fel timau Iechyd Meddwl Cymunedol, meddygon teulu, a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol eraill. Gwasanaeth prawf, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorwyr Lles a Gwasanaethau Cyfreithiol
  • Darparu mynediad at Nodwyddau a Darpariaethau Chwystrellau arbenigol

Proses Atgyfeirio

Any person aged 18 and over who requires support with Drugs and/or Alcohol.