Allgymorth Digartref

Sir:

Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Gwener

Ffôn:

01639 633630

Cyfeiriad:

15 Gerddi Fictoria, Castell-nedd, SA11 3AY

Am y Prosiect

Cefnogi unigolion gyda’u defnydd o gyffuriau a/neu alcohol

  • Cefnogaeth un i un
  • Ymyrraeth argyfwng
  • Gwybodaeth a chyngor ar ddefnydd mwy diogel o alcohol a/neu gyffuriau
  • Atgyfeirio i wasanaethau triniaeth strwythuredig
  • Cyngor ac arweiniad lleihau niwed
  • Atgyfeiriad i ragnodi amgen
  • Cyfeirio at gymorth tai
  • Trafnidiaeth i apwyntiadau meddygol arbenigol
  • Cysylltu â darparwyr gwasanaethau eraill fel timau Iechyd Meddwl Cymunedol, meddygon teulu, a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol eraill. Gwasanaeth prawf, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorwyr Lles a Gwasanaethau Cyfreithiol
  • Darparu mynediad at Darpariaethau Nodwyddau a Chwystrellau arbenigol

Proses Atgyfeirio

Unrhyw un sy’n 18 oed neu’n hŷn sydd angen cymorth gyda chyffuriau a/neu alcohol ac sy’n agored i niwed.