Gwasanaeth Cymorth Alcohol, Cyffuriau a Thai

Sir:

Neath Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9-5 Dydd Llun – Dydd Gwener

Email:

spgateway@npt.gov.uk

Am y prosiect

  • Helpu sefydlu a chynnal cartref
  • Cefnogaeth i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau
  • Yn cynnig cymorth sydd yn ffocysu ar y person
  • Darparu cyngor, eiriolaeth a’n gweithio gyda mudiadau eraill
  • Yn cynnig cymorth am reoli cyllid gan gynnwys dyledion
  • Darparu cyngor a chymorth am ddiogelwch personol
  • Gweithio tuag at leihau’r stigma ynglŷn â chwilio am gymorth ar gyfer defnyddio sylweddau.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Yn 18 oed neu’n hŷn ac angen cymorth gyda’r defnydd o Alcohol a/neu Gyffuriau.
Atgyfeiriadau i’w he-bostio drwy Borth Cefnogi Pobl y Cyngor
spgateway@npt.gov.uk

Adnoddau