Adferiad Academy

Sir:

Cymru

Manylion cyswllt

Email:

academi@adferiad.org.uk

Am y prosiect

Beth yw Academi Adferiad
Mae Academi Adferiad yn rhaglen Adferiad er mwyn annog myfyrwyr sydd yn hyfforddi am yrfa yn y trydydd sector i gael profiad ymarferol a hyfforddiant gydag Adferiad.
Mae’n cynnig:

 • Rhaglen hyfforddi 12 wythnos
 • Profiad gwaith mewn gwasanaeth Adferiad o’ch dewis chi
 • Cyfle i ddysgu am ein gwaith
 • Anerchiadau gan ymarferwyr o’r meysydd amrywiol
 • Cymwysterau achrededig

Ble mae’n cael ei gynnig?
Mae’r hyfforddiant yn cael ei gynnig ar-lein fel rhan o Zoom/ Teams, gyda chyfle i weithio ar draws Cymru (gan ddibynnu ar y gwasanaeth).

Sut i Wneud Cais
Os hoffech gael mwy o wybodaeth, yna cysylltwch gyda thîm Academi Adferiad ar:

academi@adferiad.org.uk

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Pwy sy’n gymwys?
Unrhyw un sydd yn:

 • Byw yng Nghymru ond nid yn gweithio ar hyn o bryd
 • Rhwng 16 a 24 mlwydd oed
 • Yn 25+
 • Wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor (LTU) 12+
 • Economaidd anweithgar
 • Nid ydynt yn ymgysylltu gyda gwasanaeth cyflogaeth arall a ariennir gan yr ESF

Eithriadau

 • Y rhai sy’n ddi-waith am lai na 12 mis
 • Unrhyw un sydd eisoes yn gweithio
 • Unrhyw un sydd yn cymryd rhan mewn prosiectau ESF eraill