Gwasanaeth Byw â Chymorth Ceredigion

Sir:

Ceredigion

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9am – ^pm 7 diwrnod yr wythnos. Hyd yn oed yn ystod y gwyliau.

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth hwn yn Wasanaeth yn y Cartref (Stryd y Frenhines cyn hyn).
Yn darparu cymorth i’r grŵp cleient i fyw’n annibynnol yn y gymuned. Bydd y Tîm Adferiad yn darparu cymorth i helpu unigolion i:

  • Mynychu apwyntiadau,
  • Gwirfoddoli,
  • Cyllid – talu biliau
  • Rhyngweithio gyda’r gymuned – yn annog a’n caniatáu cleientiaid i deimlo’n rhan o’r gymuned (lleihau arwahanrwydd a’n adeiladu dygnwch).
  • Adeiladu cyfeillgarwch gyda’u cymheiriaid
  • Mynychu grwpiau fel celf, cerddoriaeth a’n chwilio am gyfleoedd newydd.
  • Atgyfeirio at wasanaethau eraill pan fydd angen.
  • Gweithio ar IDLS (Sgiliau Byw Bob Dydd yn Annibynnol)
  • Mae’r gwasanaeth hefyd yn anelu i greu galwedigaeth bwrpasol a chynnwys cymunedol drwy wirfoddoli

Mae’r Gwasanaeth wedi ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Awdurdod Lleol HSG

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Iechyd meddwl.
Pobl llwybr atgyfeirio yn cynnwys TIMC/Bwrdd Iechyd/HSG