Adferiad yn Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Ebrill 2023-24 yn Ebrill 2023