Results for Uncategorised.

post

Blog Jo: Mesur Iechyd Meddwl Cymru

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn medru defnyddio’r pwerau sydd eisoes ganddi  Felly, mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio’r…

Read more
post

Adferiad Recovery responds to consultation on the mental health workforce plan for health and social care

Adferiad Recovery has responded to the recent consultation on the mental health workforce plan for health and social care. HEIW…

Read more
Llongyfarchiadau i’n Llywydd Gydol Oes Elin Jones  ar ei llyfr hanes newydd!
post

Llongyfarchiadau i’n Llywydd Gydol Oes Elin Jones ar ei llyfr hanes newydd!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein Llywydd Gydol Oes, Elin Jones, sydd hefyd yn hanesydd Cymreig amlwg, wedi cyhoeddi llyfr…

Read more
Arwerthiant Michael Sheen ar-lein yn codi dros £19,000 ar gyfer Adferiad Recovery!
post

Arwerthiant Michael Sheen ar-lein yn codi dros £19,000 ar gyfer Adferiad Recovery!

  Hoffem ni dweud diolch ENFAWR i The White Curl a noddwr Adferiad Recovery Michael Sheen am godi swm anhygoel…

Read more
Wythnos Lluoedd Arfog 2021: Ysgrifennydd Cymru yn dysgu am wasanaethau arloesol Adferiad Recovery, sef Change Step, ar gyfer cyn-filwyr yn ystod ymweliad â Chaerdydd
post

Wythnos Lluoedd Arfog 2021: Ysgrifennydd Cymru yn dysgu am wasanaethau arloesol Adferiad Recovery, sef Change Step, ar gyfer cyn-filwyr yn ystod ymweliad â Chaerdydd

Er mwyn dathlu Wythnos y Lluoedd Arfog (21- 27 Mehefin 2021), roedd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, a’r Gweinidog dros…

Read more
Adferiad Recovery yn ymateb i gyhoeddiad Prif Weinidog  am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru
post

Adferiad Recovery yn ymateb i gyhoeddiad Prif Weinidog am flaenoriaethau Llywodraeth Cymru

Heddiw, roedd y Prif Weinidog  Mark Drakeford wedi cyhoeddi blaenoriaethau Llywodraeth Cymru am y bum mlynedd nesaf sydd yn cynnwys…

Read more
Adferiad Recovery i lansio Enfys – gwasanaeth cwnsela newydd ar gyfer gweithwyr gofal iechyd.
post

Adferiad Recovery i lansio Enfys – gwasanaeth cwnsela newydd ar gyfer gweithwyr gofal iechyd.

O ystyried y pwysau cynyddol sy’n cael ei wynebu gan y rhai yn y proffesiwn meddygol o ganlyniad bandemig COVID-19,…

Read more