Results for Uncategorised.

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar
post

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar

Cyhoeddodd Brifysgol Caerdydd ystadegau’n ddiweddar oedd yn dangos fod mwy na thair gwaith y nifer o o bobl sy’n cael…

Read more
Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn
post

Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn

Mae ymddiriedolaeth St Giles Trust, mewn partneriaeth gydag Adferiad a Mentrau Cymdeithasol CAIS, wedi lansio archfarchnad gymdeithasol newydd ym Mae…

Read more
Mae Cymru di-gyffuriau yn bosibl
post

Mae Cymru di-gyffuriau yn bosibl

Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru di-fwg: Strategaeth hirdymor Cymru ar gyfer rheoli tybaco. Mae hwn yn gynllun i roi terfyn…

Read more
Ymgyrch Adferiad dros Strategaeth Iechyd Meddwl feiddgar a thrawsnewidiol i Gymru
post

Ymgyrch Adferiad dros Strategaeth Iechyd Meddwl feiddgar a thrawsnewidiol i Gymru

Mae Adferiad yn ymgyrchu dros Strategaeth Iechyd Meddwl i Gymru sy’n feiddgar, yn drawsnewidiol, yn ymarferol, ac yn cael ei…

Read more
Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr
post

Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr

Gall bod yn ofalwr fod yn heriol mewn nifer o ffyrdd, nid yn unig yn ariannol, ond hefyd yn gorfforol…

Read more
Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw
post

Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw

Gallasai pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed gael eu temtio i deimlo anobaith wrth wynebu’r argyfwng costau byw…

Read more
Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad
post

Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad ein Hymgyrch Haf 2023 – ‘Mae’n Amser i Gymryd y Llyw’. Wedi ei lansio…

Read more
Mae Adferiad yn Cefnogi Digwyddiadau Balchder ar Draws Cymru
post

Mae Adferiad yn Cefnogi Digwyddiadau Balchder ar Draws Cymru

Mae Adferiad yn falch i fod yn cyhoeddi digwyddiadau Balchder ar draws Cymru dros yr wythnosau nesaf. Yn ychwanegol i…

Read more
Ymchwil newydd yn dangos bod 75% o’r bobl sy’n profi problemau gamblo methu agor i fyny i’w hanwyliaid
post

Ymchwil newydd yn dangos bod 75% o’r bobl sy’n profi problemau gamblo methu agor i fyny i’w hanwyliaid

Dengys ymchwil newydd bod tri chwarter (75%) o’r rhai hynny sy’n profi problemau gyda gamblo yn teimlo na allent ei…

Read more
Mae Adferiad Recovery yn croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y DU i gynyddu’r gefnogaeth i gyn-filwyr
post

Mae Adferiad Recovery yn croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y DU i gynyddu’r gefnogaeth i gyn-filwyr

Mae Adferiad Recovery, elusen iechyd meddwl a defnydd sylweddau flaenllaw Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y Deyrnas Unedig i…

Read more
Adferiad yn Adrodd ar eu Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn Ebrill 2023
post

Adferiad yn Adrodd ar eu Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn Ebrill 2023

Mae adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn golygu gwneud cyfrifiadau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog…

Read more
Blwyddyn Newydd Dda gan Jo!
post

Blwyddyn Newydd Dda gan Jo!

Dim ond neges fer i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Galwais draw at fy nghyfeillion yn Adferiad Recovery bythefnos…

Read more