Lleoedd, Llwybrau a Rhaglen Pobl Cyn-filwyr (V4P)

Sir:

Cymru

Manylion cyswllt

Am y prosiect

Mae’r rhaglen V4P yn anelu i:

 • Rhoi lleoedd diogel a chroesawgar i gyn-filwyr fynd yn eu hardaloedd lleol
 • Yn cefnogi cyn-filwyr i gael mynediad at gymorth iechyd meddwl a llwybrau triniaeth er mwyn diwallu eu hanghenion
 • Yn sicrhau bod pobl sydd yn cefnogi cyn-filwyr (staff a gwirfoddolwyr yn benodol) yn medru cael hyfforddiant gwell er mwyn cysylltu cyn-filwyr gyda’r llwybrau ehangach.

Mae partner Portffolio gan V4P ar hyd a lled y DU. Gyda rhestr gynyddol o bartneriaid na sydd yn cael eu hariannu.

 • Alabare
 • Fighting with Pride
 • Woodys Lodge
 • Valley Veterans
 • Defence Medical Welfare Service
 • Icarus
 • Radiate Arts
 • Links
 • Mission Motorsports
 • VC Gallery
 • TGP Cymru
 • Firing Line Museum

Mae’r partneriaid yn cynnig cymorth i gyn-filwyr ym meysydd Iechyd Meddwl, Tai, Therapi Teuluol, Gweithgareddau a Hybiau Galw Heibio.

Mae Adferiad Recovery a’r holl brosiectau yn gweithio er mwyn sicrhau’r canlyniadau yma.

 • Mae cyn-filwyr yn medru dod o hyd i’r cymorth sydd angen arnynt a’n derbyn gwasaanethau iechyd meddwl a lles sydd o ddiddordeb ac yn berthnasol iddynt.
 • Pan yn derbyn gwasanaethau, mae cyn-filwyr yn ddiogel ac yn medru cael eu cefnogi i adferiad. Maent yn medru cael eu hatgyfeirio i’r GIG neu wasanaethau eraill.
 • Mae cyn-filwyr mewn risg uwch o hunanladdiad neu risg arall sydd yn ymwneud ag iechyd meddwl yn medru derbyn cymorth traws-sectorol gwell.
 • Mae prosiectau sydd yn cael eu harwain gan gyn-filwyr yn cael eu hatgyfnerthu yn y llwybrau gofal lleol sydd yn cael eu cefnogi gan bartneriaethau da.