Y Ganolfan DAWN (Centre)

Sir:

Conwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

8.30am – 5pm

Dydd Llun i ddydd Gwener

Gyda’r hwyr os yn gwneud cais am hyn – fel arfer ar ddydd Iau

Am y prosiect

Mae’r Ganolfan DAWN yn adeilad aml-asiantaeth, yn darparu ystod o wasanaethau i’n cleient sydd yn wynebu trafferthion gydag iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, tai, cymorth i ofalwyr, cyflogaeth ymhlith pethau eraill

Mae’r Ganolfan DAWN yn cynnwys gwasanaethau Adferiad Recovery, sef Caniad, Cefnogi Pobl, Gofalwyr, Cyfle Cymru, CAMFA a Parabl.

Mae gwasanaethau allanol yma hefyd sydd yn denantiaid i ni, sef Conwy SMS a Dechrau Newydd.