Parkland Place Gogledd Cymru

Sir:

Conwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn

Ffôn:

01492 203421

Am y Prosiect

Mae Parkland Place yn cynnig therapi heb ei ail i bobl â dibyniaeth, caethiwed i gyffuriau, caethiwed i gamblo, a chyflyrau ymddygiadol niweidiol eraill yng nghysur plasty a gerddi 16 gwely syfrdanol ger arfordir hardd Gogledd Cymru.

Mae ein rhaglen therapiwtig wedi’i theilwra’n unigol i anghenion ein gwesteion ac mae’n cael ei darparu gan staff cyfeillgar ac arbenigol. Mae’r dull gwirioneddol bwrpasol hwn yn ein galluogi i fynd i’r afael â’r anghenion seicolegol a chymdeithasol sy’n sail i’ch dibyniaeth a’ch cefnogi i wneud newidiadau allweddol mewn bywyd.

Ein nod yw adfer ein gwesteion i ymataliaeth, eu helpu i adeiladu eu cyfalaf adfer, ac adnewyddu eu bywydau personol a phroffesiynol gydag agwedd newydd a nodau newydd.

Proses Atgyfeirio / Cysylltiadau

Llwybr wedi’i ariannu drwy’r llwybr Hapchwarae Cymhleth/cyd-afiachau

Atgyfeiriadau preifat o bob ffynhonnell – hunanatgyfeiriadau, atgyfeiriadau gan gyflogwyr, atgyfeiriadau gan feddygon a gweithwyr proffesiynol yn y sector camddefnyddio sylweddau.

Tîm Atgyfeirio Gwasanaethau Preswyl Adferiad

Ffôn 01254 200000

E-bost: referrals@adferiad.org

Rheolwr Cyfeirio, Laura Herdman

E-bost: laura.herdman@adferiad.org

Cydlynydd Atgyfeiriadau, Amy Griffiths-Lineen

E-bost: amy.griffiths-lineen@adferiad.org

Ffôn – 07580 718799

Cydlynydd Atgyfeiriadau, Elen Richards

E-bost: elen.richards@adferiad.org

Ffôn: 078333 18639

Rheolwr Cofrestredig: Cheryl Williams

Ffôn: 01254 200000