Gweithiwr Cyswllt Iechyd Meddwl Bro Morgannwg

Sir:

Bro Morgannwg

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – dydd Gwener 9am – 5pm

Am y prosiect

Gweithiwr Cyswllt Iechyd Meddwl

  • Yn y Ganolfan Sifig gyda Thai Tai Bro Morgannwg.

Mae’r rôl hanfodol yn darparu asesiadau a chymorth byr dymor i unigolion sydd yn mynd at Gyngor Bro Morgannwg. Wedi asesiad, mae unigolion yn cael eu hatgyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl/Cymorth Lle Bo’r Angen o fewn y sir.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae’r gwasanaeth ar gyfer unigolion sydd yn profi problemau Iechyd Meddwl a Thai
Mae atgyfeiriadau yn cael eu gwneud drwy Dîm Datrysiadau Tai Bro Morgannwg.

Adnoddau