Gwasanaeth Teulu a Gofalwyr Conwy

Sir:

Conwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9am – 5pm Dydd Llun – Dydd Gwener

Email:

Northwales-carers@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Gwasanaeth Teulu a Gofalwyr Conwy wedi’i ddyfeisio i gefnogi gofalwyr y rhai sy’n dioddef o afiechyd meddwl a defnyddio sylweddau drwy ddarparu cymorth un i un a grŵp, tra’n hyrwyddo grymuso ac annibyniaeth y gofalwr.

Bydd pob gofalwr sy’n defnyddio’r gwasanaeth yn derbyn dull cyfannol sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’w helpu gyda’r amgylchiadau unigol ac unigryw y maent yn eu hwynebu trwy ddarparu mecanweithiau cymorth a chynorthwyo’r gofalwr i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth i gael eu grymuso a’u galluogi i fynd i’r afael ag anghenion y gofal, tra’n cadw eu hannibyniaeth a’u rheolaeth o’u lles eu hunain.

Trwy gydol pob achos, bydd y tîm yn cefnogi pob unigolyn o fewn eu galluoedd a’u lefel o gysur eu hunain gan ddarparu mwy neu lai o gymorth yn ôl yr angen mewn perthynas â’u rôl ofalu.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Asesiad Gofalwyr (atgyfeiriad trwy NEWCIS)
  • Lles Emosiynol
  • Lles corfforol a meddyliol
  • Lles Ariannol
  • Cefnogaeth o amgylch llety
  • Mynediad i Addysg a Hyfforddiant
  • Cefnogi credoau ysbrydol, diwylliannol a chrefyddol
  • Cyfeirio at wasanaethau yng Nghonwy i ddiwallu anghenion penodol

Proses Atgyfeirio

Gofalwyr yng Nghonwy sy’n cefnogi unigolion sy’n dioddef o afiechyd meddwl a defnyddio sylweddau.