Enfys

Sir:

Cymru Gyfan

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 4yh

Ffôn:

07796464045

Email:

wynfordellisowen@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae Enfys yn darparu cefnogaeth ac ôl-ofal parhaus i helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i ddelio â materion iechyd meddwl a phob math o ddibyniaeth, gan gynnwys:

  • Alcohol
  • Cyffuriau (presgripsiwn neu anghyfreithlon)
  • Hapchwarae
  • Rhyw
  • Anhwylderau bwyta
  • Unrhyw ymddygiad niweidiol neu ddibyniaeth arall.

Mae’r gwasanaeth yn helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i gynnal newidiadau parhaol yn eu bywydau a fydd o fudd nid yn unig i’r unigolion dan sylw ond hefyd gofal iechyd yng Nghymru gyfan.