Tai Sir Ddinbych, Lake Avenue

Sir:

Sir Ddinbych

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.

Am y prosiect

Mae Lake Avenue yn wasanaeth tai â chymorth yn y Rhyl. Mae wedi cofrestru fel gwasanaeth cymorth Gofal yn y Cartref gydag Arolygiaeth Gofal Cymru sydd yn cael ei ddarparu yn y tŷ craidd a’r 4 fflat clwstwr.

Mae’r tŷ yn cael ei staffio 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn, gyda fflatiau clwstwr yn derbyn cyswllt cyntaf gan Staff Cymorth.
Mae’r tŷ craidd wedi ei leoli ar Lake Avenue ac mae’r fflatiau ar Heol Ffynnongroew a Stryd Water. Adferiad Recovery yw’r asiant rheoli. Mae’r holl eiddo yn berchen i Glwyd Alyn.
Mae’r tŷ wedi ei ddodrefnu yn llawr, yn gyfforddus, yn gartrefol a’n cynnwys gardd fach.

Rydym yn darparu ein gwasanaeth mewn modd sydd yn helpu pobl i ddod yn fwy annibynnol ym mhob agwedd o fywyd:

  • Cymorth i reoli llety a theimlo’n ddiogel
  • Cymorth i reoli perthynas ag eraill
  • Helpu pobl i wneud dewisiadau a’n cymryd risgiau positif
  • Cymorth i fynd i weithgareddau cymdeithasol a hamddenol er mwyn cymryd rhan yn y gymuned leol
  • Cymorth i adnabod a chael mynediad at hyfforddiant ac addysg
  • Cymorth i sicrhau cyflogaeth a gwaith gwirfoddol
  • Cymorth ac atgyfeirio gyda chyllidebu, a materion ariannol
  • Helpu gyda rheoli materion corfforol
  • Helpu gyda rheoli iechyd meddwl
  • Cymorth gyda ffyrdd o fwyd iachus gan gynnwys bwyd, siopa a chadw’n heini.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae atgyfeiriadau yn cael eu derbyn drwy Borth Cymorth Tai Cyngor Sir Ddinbych.
Er mwyn cael eich atgyfeirio, rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn a’n meddu ar gyflwr iechyd meddwl.