Cymorth Tai

Sir:

Merthyr Tudful

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun i Ddydd Gwener

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth wedi ei ddylunio i gefnogi trigolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sydd wedi eu heffeithio gan iechyd meddwl gwael a / neu camddefnyddio sylweddau, ac sydd yn gweithio gyda’r adran dai. Yn mynd i’r afael gyda’u hanghenion gofal cymdeithasol drwy Raglen Adferiad, yn 
ceisio gwella eu lles meddyliol, a’r amgylchiadau o ran eu hanghenion gofal cymdeithasol.  
 
Yn ymrymuso a’n datblygu annibyniaeth pawb sydd yn derbyn cymorth gan y gwasanaeth, er mwyn eu caniatáu i reoli eu materion eu hunain, ac wedi gwella eu hiechyd meddwl tra hefyd yn ceisio sicrhau llety priodol. 

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Trigolion Merthyr Tudful sydd yn profi argyfwng Tai sydd yn effeithio ar eu hiechyd meddwl.

Adnoddau