Canolfan Tŷ Aman

Sir:

Rhydaman

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 9-5

Ffôn:

01269 597829

Email:

tyaman@adferiad.org

Am y prosiect

Mae Canolfan Adnoddau Hafal Rhydaman yn darparu cyfleoedd addysgol, hyfforddi, cyflogaeth a hamdden. Mae cymorth un i un yn cael ei ddarparu i helpu pobl i ddelio gyda heriau a symud ymlaen yn eu bywydau. Mae’r ganolfan ar agor 5 diwrnod yr wythnos. Mae’r ganolfan ar agor 5 diwrnod yr wythnos . Mae’r ganolfan yn cael ei defnyddio er mwyn cynnal sesiynau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ar hunan-reoli, coginio, cyfrifiaduron a garddio. Mae twnnel plastig mawr gennym a gardd. Mae defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hannog i fynd nofio, seiclo a cherdded. Mae’r staff a’r defnyddwyr gwasanaeth yn gyfrifol am ofalu am yr ardd a’r safle.

Cysylltwch gyda Barbara Cook, Cydlynydd Prosiect
Ffôn: 01269 597829
E-bost: tyaman@adferiad.org
Oriau agor – Cysylltwch gyda’r prosiect

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Unrhyw un sydd â phroblem iechyd meddwl – Hunan-atgyfeiriadau/atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol a gwasanaethau’r Trydydd Sector.

Adnoddau