Gwasanaeth Seibiant Pen-y-bont ar Ogwr

Sir:

Pen-y-bont ar Ogwr

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Iau 9am- 5pm Dydd Gwener 9am – 2:30pm

Am y prosiect

Yn darparu cymorth i unigolion gydag afiechyd meddwl gyda’r nod o hyrwyddo a chynnal annibyniaeth.

Cyfleoedd ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth –
Mae’r gwasanaeth yn cynnig ffocws er mwyn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn y tymor byr, gyda’r nod o hyrwyddo annibyniaeth a’n cynnal seibiant i deuluoedd a gofalwyr.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Rhaid bod yn 18+
Yn byw yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr
Yn unigolyn sydd yn derbyn cymorth ar gyfer eich iechyd meddwl gan deulu/ffrind.
System atgyfeirio agored.

Adnoddau