Bodhyfryd Road

Sir:

Gwynedd

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 awr

Am y prosiect

Mae Bodhyfryd yn llety 6 ystafell â chymorth ar gyfer unigolion sydd ag anghenion sydd yn cyd-ddigwydd a’n gymhleth, gan gynnwys caethiwed, iechyd meddwl ac ymddygiad sydd yn troseddu.

Mae’r prosiect yn cynnig cymorth 24 awr gan staff sgilgar a phrofiadol.

Mae cymorth yn cynnwys cymorth sydd yn ymwneud gyda thenantiaeth, sgiliau byw, dygnwch a lles a’n cyfeirio at asiantaethau eraill fel y gwasanaeth camddefnyddio sylweddau (SMS),

Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau gan gynnwys y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, Gwasanaeth Prawf, timau opsiynau Tai, gwasanaeth cyngor am arian a nifer o rai eraill.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae ond modd derbyn atgyfeiriadau drwy dîm opsiynau tai Gwynedd fel y pwynt mynediad sengl.